Middagsymposium


30 mei 2024


Bildung.city | Amsterdam

Voorwaarden

Organisatie

Het programma van het Middagsymposium Werken in gedwongen kader is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 
Datum en plaats
Het middagsymposium vindt plaats op donderdag 30 mei 2024 in Bildung.City in Amsterdam.
 

Prijs

De reguliere prijs voor deelname op locatie bedraagt € 159,95 excl. btw. Dit is inclusief consumpties en de geheel herziene editie van Werken in gedwongen kader (red. Jacqueline Bosker, Anneke Menger, t.w.v. € 54,95). Mocht u dit boek niet willen ontvangen, dan bedragen de deelnamekosten € 129,95.
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.


Algemene voorwaarden

Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

Annuleringsregeling

Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 16 mei 2024 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen 16 mei 2024 en 23 mei 2024 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  3. Bij annulering na 23 mei 2024  bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 

Contact

Programmaverantwoordelijke
Ingrid de Jong
idjong@mailswp.com
 
Symposiumcoördinator/backoffice:
Mariska Witteveen
 
Nadere informatie
Logacom BV, www.logacom.nl
T. 020-3203364