Middagsymposium


30 mei 2024


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13:00

Inloop met koffie of thee

13:30 Jacqueline Bosker

Werken in Gedwongen Kader, nieuwe ontwikkelingen en inzichten

Jacqueline Bosker, middagleider van dit symposium en lector Werken in Justitieel Kader, Hogeschool Utrecht

Wat kenmerkt het werken met cliënten in een gedwongen kader? Voor welke uitdagingen komen professionals te staan? En welke nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen hen daarbij ondersteunen? Jacqueline Bosker zal onder andere ingaan op de laatste inzichten over afbouw van delictgedrag, effectief beheersen van risico’s, een herstelgerichte werkwijze en het belang van de werkalliantie. Ook geeft zij een toelichting bij de geheel herziene editie van het methodiekboek Werken in Gedwongen Kader en de bijbehorende website.

14:15 Vivienne de Vogel Iwan Leurs

Mentale veerkracht van professionals

Vivienne de Vogel, bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie en lector Werken in Justitieel Kader

Er wordt veel verwacht van professionals die in het gedwongen kader werken. Het gaat om een complexe doelgroep, de werkdruk is hoog, er is veel verloop en er zijn hooggespannen verwachtingen vanuit de maatschappij. In deze presentatie zal Vivienne de Vogel ingaan op het thema mentale veerkracht van professionals. Wat hebben professionals nodig om hun werk op een prettige manier vol te houden en welke rol spelen collega’s, leidinggevenden en de organisatie hierin? Aan de hand van recente onderzoeksresultaten en voorbeelden uit de praktijk bespreekt zij de belangrijkste risico- en beschermende factoren.

Reflectie daarop door Iwan Leurs, beleidsadviseur Forensische Zorg bij HVO Querido.

15:00

Pauze

15:30 Annabel Simjouw

Veerkrachtige cliënten. Traumasensitief werken in het gedwongen kader

Annabel Simjouw, onderzoeker en psycholoog bij de Van der Hoeven Kliniek

Veel forensische cliënten hebben te maken hebben met trauma-gerelateerde klachten. Deze kunnen invloed hebben op de ontwikkeling en het welzijn van deze cliënten. Het integreren van traumasensitief werken gebeurt nu vooral in de forensische zorg maar is voor alle professionals die werken in een gedwongen kader van belang. Het biedt handvaten om met deze trauma-gerelateerde klachten en het daaruit voortkomende gedrag om te gaan. In deze lezing vertelt Annabel Simjouw over het inbedden van traumasensitief werken binnen de forensische zorg. Zij illustreert dit met praktijkvoorbeelden waarin de vertaalslag wordt gemaakt naar het dagelijks handelen van professionals.

Reflectie daarop door Iris van den Berg, reclasseringswerker bij Reclassering Nederland.

16:15 Toon Walravens

Afsluiting: gesproken column

Toon Walravens, ervaringsdeskundig beleidsadviseur bij De Woenselse Poort, GGz Eindhoven

16:30

Afsluitende borrel