Middagsymposium


30 mei 2024


Bildung.city | Amsterdam

Werken in Gedwongen Kader: veerkrachtige cliënten en professionals

Forensisch sociale professionals werken met mensen die vanwege hun delictgedrag in aanraking komen met Justitie. Gedrag dat onwenselijk en ingrijpend is voor de samenleving, de samenleving begrenst dat dan ook met een Justitiële ingreep. Vaak gaat het om kwetsbare mensen met meervoudige problematiek. Lang niet altijd staan ze op voorhand open voor hulp. Professionals die met deze cliënten werken kunnen te maken krijgen met agressie, intimidatie of vijandigheid. Achter dit gedrag van cliënten gaat vaak complexe problematiek schuil.

De kennis over effectief begeleiden in een gedwongen kader is de laatste jaren gegroeid. Steeds beter weten we hoe we mensen kunnen ondersteunen bij de afbouw van delictgedrag, hoe een effectieve werkalliantie opgebouwd kan worden, hoe we gedrag kunnen duiden en risico’s inschatten. En hoe we daarin samen kunnen werken met de cliënt en diens netwerk, andere professionals en eventueel vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Dit middagsymposium praat u bij over de belangrijkste inzichten. Vervolgens gaan we deze middag specifiek in op veerkracht van cliënten en professionals. Immers, omgaan met complex gedrag of agressie kan ook voor professionals ingrijpend zijn. Voldoende oog daarvoor vanuit de organisatie, de professionals en in een team is essentieel om dit werk goed te kunnen blijven doen. En om professionals te behouden voor dit belangrijke vakgebied.

Ook is er aandacht voor trauma-informed care: veel cliënten in het forensische domein hebben in hun leven een traumatische gebeurtenis meegemaakt. Lang niet altijd wordt dit onderkend maar het kan wel van invloed zijn op hun (ongewenste) gedrag en maken dat geboden hulp of zorg niet aan slaat. Oog voor trauma kan de veerkracht van deze cliënten versterken en maken dat ze ook op andere fronten kunnen werken aan herstel.

Laat u informeren over actuele inzichten over het werken in gedwongen kader, en ga daarover met andere deelnemers en met de sprekers in gesprek.

GRATIS
boek bij deelname!

Bij het middagsymposium kunnen deelnemers kiezen om de geheel herziene editie van Werken in gedwongen kader (red. Jacqueline Bosker en  Anneke Menger, t.w.v. € 54,95) te ontvangen, waarin de vernieuwde inzichten staan beschreven. Deelname inclusief gratis boek bedraagt € 159,95. De deelnamekosten exclusief boek zijn € 129,95.

Accreditatie

Accreditatie voor dit middagsymposium is goedgekeurd door:

  • Registerplein
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Met een certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.

Voor wie?

Dit middagsymposium is bedoeld voor:

  • professionals die werken met cliënten in een gedwongen kader, bijv. reclassering, gevangeniswezen, forensische (verslavings)zorg;
  • professionals die werken met cliënten die delicten plegen, bijv. gemeenten, begeleid wonen en maatschappelijke opvang, wijkteams;
  • leidinggevenden en beleidsmedewerkers van deze professionals;
  • opleiders en trainers in het werkveld;
  • hbo docenten en studenten bij social work, sociaal juridische dienstverlening, HBO rechten, integrale veiligheidskunde, toegepaste psychologie en soortgelijk.